Een puur visavontuur met een visgids

Vissen vanuit de kayak of met een boot met een visgids

Algemene voorwaarden

 1. Bij het verzorgen van een visdag of dagdeel zorgt Kayakfisher voor alle benodigde hengelsport materialen zoals hengels en het aas. Koffie en lunch zijn niet bij de afgesproken prijs inbegrepen tenzij wij dit anders afspreken.
 2. Deelname aan een vistrip of andere activiteit die wordt georganiseerd door kayakfisher gebeurt op eigen risico van de klant, behoudens het geval dat kayakfisher een verwijt valt te maken en daarvoor wettelijk aansprakelijk is. Voor die situaties is kayakfisher verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
 3. De klant staat er voor in dat hij kan zwemmen. Kayakfisher zorgt ervoor dat er voor elke klant een zwem- of reddingsvest beschikbaar is.
 4. Bij verwacht slecht weer beslist kayakfisher of een vistrip of activiteit door kan gaan. Bij slecht weer kan kayakfisher vooraf besluiten de visdag of activiteit te annuleren. De klant heeft in dat geval de keuze om een andere dag af te spreken dan wel om zijn eventueel gedane aanbetaling terug te krijgen. Bij plotseling opkomend slecht weer kan kayakfisher besluiten de visdag of activiteit voortijdig te beëindigen.
 5. De klant is zelf verplicht er voor te zorgen dat hij beschikt over een geldige toestemming (vergunning) om te mogen vissen.  Kayakfisher informeert de klant graag welke toestemming nodig is en waar en hoe deze is te verkrijgen en kan de toestemming ook voor de klant verzorgen als de klant dit wil.
 6. Bij het vissen is de klant verplicht zich te houden aan de voorwaarden van de toestemming (vergunning), de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde besluiten en reglementen. Kayakfisher is van de regelgeving op de hoogte en informeert de klant over de geldende regels en voorwaarden.
 7. Gevangen vis moet altijd worden teruggezet. Het is dus niet toegestaan om gevangen vissen mee te nemen.
 8. Voor aanvang van de vistrip of andere activiteit ontvangt de klant een vrijblijvende prijsopgave voor alle kosten. Dus geen verrassing achteraf.
 9. De klant is aansprakelijk als de klant schade toebrengt aan eigendommen van kayakfisher bijvoorbeeld doordat de klant een hengel breekt of in het water laat vallen, kunstaas verliest of ander materiaal in het water laat vallen. Bij normaal verlies van kunstaas wordt dit niet bij de klant in rekening gebracht. Schades hoger dan 10 euro is de klant verplicht te vergoeden. De klant ontvangt hiervoor desgewenst een factuur om de schade te kunnen verhalen op zijn WA-verzekering. N.B. de klant zal voor toegebrachte schade in het algemeen verzekerd zijn op grond van zijn WA-verzekering. De hengels die worden gebruikt worden geborgd met een lijn om te voorkomen dat zij kwijtraken als zij overboord vallen.
 10. De ruimte in de kayaks die gebruikt worden is beperkt. Neem daarom alleen het hoognodige mee.
 11. Kayakfisher maakt tijdens de vistrip of activiteit foto’s en/of een filmpje als herinnering voor de klant. Alleen met instemming van de klant zullen deze foto’s en/of filmpjes worden gebruikt voor promotie op bijvoorbeeld Instagram, Facebook of op de website van kayakfisher/visgidsfrans. De klant heeft altijd het recht om alsnog verwijdering van bepaalde foto’s te vragen aan welk verzoek kayakfisher op eerste verzoek zal voldoen.
 12. Tijdens een visdag wordt er circa 7 uren gevist en bij een halve visdag wordt er circa 4 uren gevist tenzij de klant aangeeft eerder te willen stoppen of het weer het niet toelaat dat er nog langer wordt gevist. De duur van andere activiteiten zoals een kayak-vaartocht worden in overleg bepaald.

© 2024 Een puur visavontuur met een visgids

Theme by Anders Norén